Yhdenvertaisuus ja kokemusasiantuntija - palvelut

  • Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?
  • Kuinka luodaan aidosti yhdenvertaisia tapahtumia ja tilaisuuksia?
  • Mitä kaikkea käytännössä saavutettavuus pitää sisällään, kun suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi kulttuuritapahtumaa?
  • Miten ennakkoluulot vaikuttavat yksilön osallistumiseen ja kuinka ennakkoluuloja voisi purkaa?
  • Turvallinen tila tanssille ja luovuudelle - luento, näkökulmia

Yläpuolella esimerkkejä teemoista joita käsitellään pitämilläni luennoilla ja työpajoissa. Teen myös pyynnöstä kokemusasiantuntijalausuntoja ja tuotan kirjallista materiaalia esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen.


Kun puhun yhdenertaisuudesta, puhun myös aina osallisuudesta ja yksilön mahdollisuudesta osallistua, olla osana jotakin hänelle itselleen merkityksellistä ja tärkeää.

Tarjoamani yhdenvertaisuus ja kokemusasiantuntija- palvelut ovat työpajoja, koulutuksia ja kokemusasiantuntija-lausuntoja saavutettavamman ja aidosti yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Kokemusasiantuntijuuteni perustuu vammaisena henkilönä ja pyörätuolin käyttäjänä koko elämäni olemiseen, sekä soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija-koulutukseen (Teak 2020).


Työpajat, luennot, koulutukset ja asiantuntijalausunnot ovat pääosin suunnattu:

  • oppilaitoksille
  • järjestöille
  • yrityksille ja tapahtumanjärjestäjille

Luentosisältöjä elävöittämään voidaan osana työskentelyä käyttää myös luovia menetelmiä, kuten naurujooga, sarjakuvan tekeminen tai tanssi ja liike-improvisaatio.