KOULUTUS

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus, opiskelijana 2022-2023, Step by Step, Tampere

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija, erikoistumiskoulutus, Taideyliopisto Helsinki, (2020)

Dance Ability - inklusiivisen tanssin opettajakoulutus, Dance Ability International, Lissabon (2017)

Steinerpedagogi, steinerpedagoginen opettajakoulutus, Snellman-korkeakoulu, Helsinki (2014)

Merkonomi, Asiakaspalvelu ja markkinointi, Jämsän seudun koulutuskeskus, Jämsä (2008)


TÄYDENNYSKOULUTUS

Dance Ability- orientaatiokoulutus, Dance Ability Finland Ry (2017)

Klovnerian perusteet 1 – 4, kouluttajana Dan Söderholm, Espoo (2016 - 2017)

Paukepiiri - rytmiikan lisäopintoja, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna (2016)

Sarjakuvaohjaajakoulutus, Maailman sarjakuvat ry, Helsinki (9/2014)

Elämäntaidon valmentaja -koulutus, Elämäntaidon valmennusakatemia Namaste, Helsinki (2011)

Naurujoogaohjaaja -koulutus, kouluttajana Essi Tolonen, Tampere (2009)


BIOGRAFIA


Olen Noora Västinen, 33- vuotias tanssitaiteilija, inklusiivisen tanssin opettaja, soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija, kouluttaja, naurujoogaohjaaja, sarjakuvantekijä, kuvittaja ja yrittäjä. Parhaillaan opiskelen myös Step by stepin kautta ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja valmistun joulukuussa 2023.

Minulla on synnynnäinen luustonhauraus, osteogenesis imperfekta, olen lyhytkasvuinen ja tanssin ja liikun pyörätuolia apuvälineenä käyttäen.

Ihmisyys, ihmisenä kasvu, taide, tanssi ja kehon sekä mielen hyvinvointi ovat kiinnostaneet minua aina. Olen halunnut ottaa asioista selvää, opiskellut ja itse-oppinut näitä asioita monesta perpektiivistä. Ajattelen, että oppiminen on elämänmittainen prosessi ja jokainen kohtaaminen ja jokainen päivä voivat opettaa ja auttaa meitä oivaltamaan jotakin uutta.

Olen työskennellyt vuodesta 2006 lähtien hyvinvoinnin, kasvatuksen ja kulttuurin kentällä, toiminimen, järjestötyöntekijän, ohjaajan ja kouluttajan ja taiteilijan rooleissa. Työlläni haluan edistää yhdenvertaisuutta ja kaikille saavutettavia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, taiteeseen ja kulttuuriin - tekijänä ja kokijana.