Menneet hankkeet ja projektit

2017 Naurukaravaani - Ilon, tanssin, naurun ja leikin kiertävä karavaani

Naurujoogaa, tanssia, liikettä ja leikkiä sekä rentoutumisharjoituksia yhdistelevä Naurukaravaani kiersi ympäri Suomea, toteuttaen yhteensä 30 työpajaa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa, kouluissa, päiväkodeissa sekä perhekeskuksissa ja lasten ja nuorten kulttuuritapahtumissa.

Naurukaravaanin pajoissa harjoiteltiin kohtaamisia ja kannustettiin kaikkia osallistujia yhteiseen iloon sekä pieniin läsnäolon hetkiin. Työpajoihin osallistuivat niin lapset, kuin myös eri yhteisöjen aikuiset ja ajatuksena olikin, että tuokion ajaksi unohdettiin erilaiset arjen tuomat roolit ja iloittiin yhdessä.

Naurukaravaanin tuomat leikit, tanssit ja nauruharjoitukset ovat vapaasti käytettävissä ja moni ryhmä kertoikin saaneensa uusia ideoita, joita aikoi myös jatkossa ottaa mukaan arjen toimintaan. Naurukaravaania toteutettiin yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlasin) ja Jaatinen ry:n kanssa. Työpajoja ohjasivat: Noora Västinen ja Vea Vainio. Karavaanin kulkua tuki Suomen Kulttuurirahasto Taidetta hoitolaitoksiin -apurahalla.

2014 - 2015 Erilainen, mutta niin samanlainen - sarjakuvahanke

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Maailman sarjakuvat ry:n yhteistyössä toteuttama Erilainen, mutta niin samanlainen -hanke edisti yhdenvertaisuutta sarjakuvatyöpajojen avulla.

Kävin ohjaamassa yhteensä 28 sarjakuvatyöpajaa eri puolella Suomea, Helsingistä Savukoskelle saakka kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorten tapahtumissa. Osassa työpajoista oli mukanani myös toisia vammaisia nuoria työpajaohjaajina. Sarjispajojen sisältönä oli haastaa osallistujia pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Projektin lopuksi järjestettiin viikon mittainen näyttely Helsingin Lasipalatsin galleria-tilassa, lokakuussa 2015. Hanketta rahoitti opetus ja kulttuuriministeriö.

2014 Nauramalla autat - Naurujoogaa Uuden Lastensairaalan hyväksi

Nauramalla autat - hanke toteutettiin yhdessä useamman naurujoogaohjaajan kanssa marras-joulukuussa 2014 Uuden Lastensairaalan hyväksi. Pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla järjestettiin kaikille avoimia naurujooga-tuokioita. Yhteinen hetki jaettiin nauraen ja naurujoogan jälkeen osallistujat maksoivat ns. osallistumismaksun, haluamansa summan Uuden Lastensairaalan digi-keräyslippaaseen.

 "Jos voi kokea iloa, nauraa ja samalla vielä auttaa toisia ihmisiä, mikäs sen parempaa!" 

-Nauramalla autat - kampanjaan osallistunut henkilö

2012-2013 Tienhaara - hanke, koulunsa päättävien nuorten valmennushanke

Tienhaara -hankkeessa (lokakuu 2012- huhtikuu 2013) tuettiin jämsäläisten, keväällä 2013 valmistuvien / opintojensa päättävien nuorten aktiivista otetta omaan elämään.

Hankkeessa olivat mukana paikalliset koulut: Paunun koulu, Kankarisveden koulu, Jämsän lukio, Jämsänkosken lukio sekä Jämsän ammattiopisto JAO.  Hankkeen keskeinen idea oli, että kenellä tahansa opintojansa päättävällä nuorella oli mahdollisuus tulla elämäntaidon valmennukseen ja pohtia sekä suunnitella yhdessä valmentajan kanssa omaa opintojensa jälkeistä tulevaisuuttaan.

Valmennuspalvelu oli maksutonta mukana olleille oppilaitoksille, sekä nuorille itselleen. Syksyn 2012 aikana paikalliset yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt ostivat ns. toisenlaisia joululahjoja; valmennustunteja, yhteensä 61 kpl. Tammikuussa 2013 valmennustunnit jaettiin tasapuolisesti valmennukseen mukaan hakeneiden, yhteensä kymmenen nuoren kesken.

Valmennustapaamiset nuorten kanssa pitivät sisällään monia oman elämän opetteluun liittyviä teemoja; haaveilua, huolia, odotusten täyttämistä, pettymyksien kohtaamista, tavoitteiden ja aikataulujen asettamista, ja riittävyyden kysymyksiä, sekä uusia keinoja oppia hyväksymään itsensä ja olemaan lempeä itseään kohtaan.

Hanke päättyi keväällä 2013 yhteishakujen aikaan, jolloin osa nuorista haki jatko-opintohin, osa hakeutui kesätöihin ja pari suunnitteli muuttoa uudelle paikkalunnalle.