Ryhmävalmennus

Valmennus on myös toimiva elementti erilaisten ryhmien kanssa. Vanha sanonta "joukossa on voimaa" pääsee todistetusti ryhmävalmennukessa loistamaan edukseen. Ryhmävalmennuksessa yhdistyvät yksilöllisyys ja yhteisöllisyys positiivista energiaa sekä uusia luovia näkökulmia tuovalla tavalla. Jokainen ryhmäläinen saa edelleen keskittyä itseensä ja voi saada valmentajan lisäksi myös ryhmän tukea etenemisessään.

Ryhmävalmennuksessa jokainen asettaa omat henkilökohtaiset tavoitteet ja suuntaa niitä kohti, ryhmä tukenaan. Jokaisella on siis tilaa omille oivalluksille ja samalla jokainen saa osakseen vertaistukea toisilta ryhmäläisiltä. Koska eri ihmiset kokevat saman tilanteen eri tavalla, omista lähtökohdistaan, tuo jokainen osallistuja valmennukseen oman näkökulmansa, "oman mausteensa". Tällöin jokainen osallistuja hyötyy ja yhteisiin haasteisiin ja teemoihin voidaan helposti keksiä yhteistuumin monia uusia luovia ideoita ja tapoja toimia. Ryhmävalmennus perustuu vuorovaikutukseen ja osittain siis myös valmennettavien asioiden jakamiseen ryhmässä. Asioiden jakaminen ja kaikille osapuolille miellyttävällä tavalla eteneminen vaatii kaikilta osallistujilta keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta toinen toisiinsa. Jotta kokemus olisi onnistunut kaikille osapuolille, valmentajana pyrin vahvasti vaalimaan näitä ryhmävalmennuksen tärkeimpiä arvoja. 

Tällä hetkellä tarjoan ryhmävalmennusta mm. seuraavista aiheista:

 • Onnellisuuden avaimet
 • Kaunis minä - hyvä itsetunto
 • Arvot ja ajankäyttö (Elämäni johtotähti)
 • Suunta hukassa, uutta reittiä etsimässä
 • Sisäisen palon sytyttäminen uuteen roihuun
 • Ote omaan elämään - uusi innostus omaa elämää kohtaan
 • Tie terveelliseen elämänrytmiin (ravinto, liikunta, lepo)
 • Lisää iloa elämään! (valmennusten lisäksi sisältää yhdessä tekemisen kertoja)
 • Rentoa rohkeutta
 • Tuumasta toimeen, pois aikaansaamattomuus
 • Kannustava kasvatus kantaa kauas
 • Tavoitteena hyvä olo
 • Toimiva vuorovaikutus (työyhteisössä)
 • Yksilön hyvinvointi lisää työpaikan / yrityksen hyvinvointia!

Tiedustele, voisiko tämä toimia sinun ystäväpiirissäsi tai työpaikallasi jne!

Ryhmävalmennuksen lisäksi on mahdollista myös Tiimivalmennus, joka on erityisesti suunnattu työyhteisöille, yrityksille sekä isoille organisaatioille. Tiimivalmennus eroaa ryhmävalmennuksesta siten, että tiimivalmennuksessa asetetaan ja keskitytään yhteen yhteiseen tavoitteeseen.