Mitä valmennuksessa tehdään?

Valmennuksen ensimmäisellä kerralla tutustumme asiakkaan kanssa toinen toisiimme. Valmennussuhde on luottamuksellinen ja on ensiarvoisen tärkeää, että valmentajan ja valmennettavan välillä ns. henkilökemiat toimivat ja asiakas kokee olonsa hyväksi. Paikallistan yhdessä asiakkaan kanssa "sijainnin" hänen elämänkartallaan eli lähtökohdat ja elämäntilanteen, joista hän valmennuksen on aloittamassa.

Sen jälkeen käymme yhdessä läpi valmennuksen tavoitteet ja arvioimme valmennuksen soveltuvuutta hänelle. Suunnittelen ja sovin jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti valmennuskertojen määrän ja valmennussuhteen pituuden.  Valmennuskertojen määrä suunnitellaan ja sovitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kanssa. Valmennusyhteistyön pituus vaihtelee muutamasta kerrasta useiden kuukausien pituiseen valmennukseen, riippuen siitä kuinka iso ja pitkä muutosprosessi asiakkaalla on meneillään. Myös kesken valmennusta on mahdollista lisätä valmennuskertoja.

Yksilövalmennus voi tapahtua ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen myös kokonaan puhelimitse tai skypen kautta. Useasti valmennuskertojen välissä annan asiakkaalle itsenäisesti tehtäviä kirjallisia harjoituksia tai erilaisia voimaannuvia käytännön harjoituksia sekä ihan konkreettisia pienin askelin eteneviä muutoksia kohti asiakkaan toiveita ja tavoitteita.

Valmennus vaatii myös asiakkaalta voimavaroja mennä eteenpäin elämässä: siksi se ei ole terapiaa, eikä sovellu vaikeiden menneisyyden ongelmien ratkaisuun.Eettisten periaatteiden vuoksi näissä tapauksissa ohjaan asiakkaan esim. toisenlaisen ammattiavun pariin, mikäli ensimmäisellä tapaamiskerralla selviää tai on havaittavissa, että asiakas ei valmennuksen avulla voi kohentaa hyvinvointiaan.

Valmennuksessa edetään askel askeleelta, asiakkaan omaa tahtia kunnioittaen