Luentojen aiheita

Pidän luentoja työyhteisöjen hyvinvointi-, virkistys-, ja koulutuspäivillä, osana erilaisia kursseja ja leirejä, kouluissa ja oppilaitoksissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa.

Luentoni ovat vuorovaikutteisia ja yleisöä osallistavia. Tavoite on, että jokainen luennolleni osallistuva pääsee soveltamaan luennon sisältöä heti omaan elämäänsä: jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan pienten ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, sekä onnistumaan ja oivaltamaan uusia asioita.

Luentoni aiheita ovat mm:

 • Yhdenvertaisuus
 • Ilo, liike ja läsnäolo arjessa
 • Kohtaamisen kauneus
 • Heikkoudet vahvuuksiksi, haasteet voimavaraksi
 • Hidasta, Hengitä, Hymyile - kevennä taakkaa - vähennä stressiä
 • Sisäisen Palon Voima - sen löytäminen ja ylläpitäminen
 • Luovuus ja rohkeus
 • Onnellisuus
 • Usko unelmiisi - elä unelmaasi
 • Sosiaali-, ja terveys-, ja kasvatusalan oppilaitoksille räätälöidysti luentoja: mm. näkökulmia fysioterapiaan, toimintaterapiaan, kannustavaan kasvatukseen, yhdenvertaisuuden edistämiseen ryhmässä
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuorot

Luennon kesto: 2 x 45 min ( + 10-15 min tauko)

1. osuus: 45 min. pituinen luento-osuus

2. osuus: 45 min. pituinen käytännön osuus, joka soveltaa luennon aiheet käytäntöön erilaisten harjoitusten kautta

* Luennot voidaan räätälöidä ja tehdä myös ns. "paketiksi" esimerkiksi yhdistämällä päivän ohjelmaan naurujoogaa, tanssi- liike tai rentoutusharjoituksia tai vaikkapa improvisaatio-työpaja.

Hinta: Määräytyy luennon laajuuden, keston ja osallistujamäärän mukaan. Jos luento on pk-seudun ulkopuolella, lisätään hintaan myös matkakulut.


Kysy tarjouspyyntöä!


Tilaan liittyvät toiveeni: Luentotilan ja mahdollisen esiintymislavan sekä sinne kulkemisen tulisi olla mahdollisimman esteettömät ja helposti saavutettavat.

Mikäli tilan akustiikka ei tue äänen kuuluvuutta, toivon luennon tilaajan huolehtivan äänentoistosta. Tilan ollessa esimerkiksi tavallinen luokkahuone, kokoustila tai koulun liikuntasali, en tarvitse mikrofonia tai muita apuvälineitä.

Jos tilassa on rappusia, kynnyksiä tai muita ns. kulkuhaasteita, ne eivät kuitenkaan ole este. Minulla on usein henkilökohtainen avustajani matkassa auttamassa liikkumisessa.