Henkilökunnan koulutus ja oppilaitosyhteistyö

Iloa, Inspiraatiota, Valoa ja Voimaa arkeen sekä työhön

Naura Tanssi Hengitä -menetelmäkoulutus on ohjaamamme kokonaisuus, jonka voit tilata oppilaitokseenne osallistavana oppitunti-kokonaisuutena opiskelijoille ja / tai opettajille tai työpaikkasi henkilökunnalle lisäkoulutuksena. Koulutuksen kesto muodostuu neljästä viikottaisesta 2-3 tunnin koulutuskerrasta, jolloin koko koulutuksen kesto on 8-12 tuntia riippuen siitä, kuinka laaja kokonaisuus vastaa työyhteisönne tai oppilaitoksenne tarpeita ja toiveita.


Naura Tanssi Hengitä- koulutuksen sisältö:

Omasta jaksamisesta huolehtiminen
Motivaatio: kehon ja mielen jumppa

Luovuutta ja leikkia työhön
Kohtaamiset työssä - näkeminen ja nähdyksi tuleminen
Yhteisöllisyyden tukeminen

Työkalupakkiin uutta täytettä: naurujooga-, leikki-, tanssi-, ja liikeharjoituksia, sekä erilaisia rentoutusmenetelmiä


Yllä esitelty menetelmäkoulutuksen sisältö jakaantuu kaikille neljälle koulutuskerralle. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Kerrat ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia tapaamisia, jossa ensin teemme päivän teemaan liittyviä Naura Tanssi Hengitä -harjoituksia, jonka jälkeen kerromme teoriatietoa päivän aiheesta vuorovaikutteisen luennoinnin kautta.