Menetelmäkoulutus ja oppilaitosyhteistyö

Iloa, Inspiraatiota, Valoa ja Voimaa arkeen sekä työhön

Naura Tanssi Hengitä -menetelmäkoulutus on ohjaamamme kokonaisuus, jonka voit tilata oppilaitokseenne osallistavana oppitunti-kokonaisuutena opiskelijoille ja / tai opettajille tai työpaikkasi henkilökunnalle lisäkoulutuksena. Koulutuksen kesto ja laajuus räätälöidään vastaamaan oppilaitoksenne tai työyhteisönne tarpeita ja toiveita.


Voimme toteuttaa oppilaitosyhteistyötä sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, taide- ja kulttuurialan tai liikunta-alan oppilaitoksissa.


Koulutuksen sisällön pääpaino voi olla mm.

  • Omasta jaksamisesta huolehtiminen
  • Motivaatio: kehon ja mielen jumppa
  • Luovuutta ja leikkiä työhön
  • Kohtaaminen - näkeminen ja nähdyksi tuleminen
  • Yhteisöllisyyden tukeminen - ilo, liike ja läsnäolo osana arkea
  • Työkalupakkiin uutta täytettä: naurujooga-, leikki-, tanssi-, ja liikeharjoituksia, sekä erilaisia rentoutusmenetelmiä ja vinkkejä ryhmänohjaukseen

Työpajat ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia tapaamisia, jotka koostuvat Naura Tanssi Hengitä -harjoituksista. Päivään on mahdollisuus sisällyttää teoriaosuus luentona naurun, tanssin ja läsnäoloharjoitusten merkityksestä ja vaikutuksista hyvinvoinnille. Ohjaamme sekä kertaluonteisia työpajoja, että pidempiä kokonaisuuksia, jolloin jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa.